OTs-23 DROTIK

OTs-23 DROTIK
OTs-23 DROTIK

OTs-23 DROTIK = AP SBZ(Avtomaticheskiy pistol.Stechkina, Baltsera, Zinchenko) 5.45x18 17 rds/min

Submitted by: Vesa Vesara