Beretta76 cal.22lr (target)

Beretta76 cal.22lr (target)

Submitted by: Gianni "da MILAN"ITALY